Кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій : [50] Community home page

Logo

Відповідальний за розділ: Шелуха Олексій Олегович, асистент кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій. E-mail: alexztshell@gmail.com.
Browse

Collections in this community

2.Наукові матеріали [23]

Монографії, підручники, автореферати, диссертації, піблікації у наукових виданнях, матеріали конференцій.

3.Інше [1]

O tempora, o mores!

Спеціалізована вчена рада К 26.062.18 [1]

Наукова спеціальність 05.11.01