Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20697
Title: ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Authors: Барановська, Лілія Володимирівна
Keywords: Педагогіка, психологія, вища школа
Issue Date: 2013
Abstract: У посібнику систематизовано знання з педагогіки та психології вищої школи як науки і навчальної дисципліни, наведено відомості про становлення та розвиток вітчизняної системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в контексті ретроспекції та в руслі європейської та світової освітньої інтеграції. Подано психологічні характеристики суб’єктів та об’єктів навчання у системі закладів вищої освіти. Аналіз моделей їхньої комунікативної поведінки сприятиме формуванню в студентів здатності встановлювати взаємодію на засадах особистісно зорієнтованого підходу.
Description: Барановська Л. В. Б 242 Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посібн. / Л. В. Барановська. – К. : НАУ, 2013. – 254 c.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20697
Appears in Collections:Підручники та посібники з грифом МОН кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барановська Л.В. ППВШ.docx21.67 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.