Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26630
Title: ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.
Authors: Калюжний, Ростислав Андрійович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: Римське право,
методичні рекомендації.
Issue Date: 2016
Publisher: Основи римського приватного права: Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до занять за спеціальністю 081 «Право» / Уклад. Р. А. Калюжний, Л. О. Шапенко. – К. : ТОВ «МП Леся», 2016. – 40 с.
Abstract: Викладено загальні методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, питання, що виносяться на самостійне опрацювання,основні теоретичні відомості, основні поняття, завдання та запитання для самоперевірки, перелік питань для підготовки до модульних контрольних робіт і семестрового контролю, а також список рекомендованих джерел. Для студентів спеціальності 081 «Право».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26630
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_СРС_ОРПП 2016.pdf263.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.