Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/28711
Title: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
TRENDS INTERNATIONAL POSTGRADUATE DISTANCE EDUCATION SYSTEM
Authors: Ісаєнко, Володимир Миколайович
Кашина, Ганна Сергіївна
Ніколаєв, Кирило Дмитрович
Keywords: дистанційна освіта
безперервна освіта
міжнародна освіта
дистанционное образование
непрерывное образование
международное образование
distance education
continuing education
international education
Issue Date: 2014
Publisher: М-во освіти і науки України; Кам’янець-Подільський нац. університет імені Івана Огієнка
Citation: Ісаєнко В.М., Кашина Г.С., Ніколаєв К.Д. // Тенденції розвитку міжнародної системи післядипломної дистанційної освіти: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. університет імені Івана Огієнка – 2014.- Випуск ХХ(20). – С:271-274.
Series/Report no.: Педагогічна;Вип. ХХ (20)
;С. 271-274
Abstract: Мета даного огляду – спроба систематизувати різні аспекти методики впровадження дистанційної освіти у провідних світових університетах, а також розглянути варіанти рішень по ряду питань, що виникають в процесі розроблення систем дистанційної освіти у перепідготовці фахівців. Цель данного обзора – попытка систематизировать различные аспекты методики внедрения дистанционного образования в ведущих мировых университетах, а также рассмотреть варианты решений по ряду вопросов, возникающих в процессе разработки систем дистанционного образования в переподготовке специалистов. The purpose of this review – an attempt to systematize the various aspects of the implementation methods of distance education at leading universities, and to consider options for making a number of issues that arise during the development of distance education in retraining specialists.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/28711
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TendenciiRozvutky.pdfстаття, подана у видавництво490.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.