Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29197
Title: Забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування
Authors: П'ятков, Петро Вадимович
Keywords: адміністратвині послуги, галузь, містобудування
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / П.В. П'ятков. — К., 2017. — 20 с.
Description: Дисертація присвячена визначенню сутності, змісту, особливостей засобів забезпечення законності надання адміністративних послуг у сфері містобудування, визначенню недоліків чинного адміністративного законодавства щодо вказаних засобів, обґрунтування пропозицій щодо їх усунення. На основі опрацювання основних доктринальних підходів, чинного законодавства, практики його застосування щодо таких категорій, як «містобудування», «адміністративна послуга» визначено специфічні умови надання адміністративних послуг у галузі містобудування як підґрунтя для подальшого визначення засобів забезпечення законності їх надання. З урахуванням доктринальних положень щодо системи гарантій забезпечення законності розкрито систему гарантій законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування. Вказано на виняткове значення таких гарантій, як: специфічні вимоги до правового регулювання надання адміністративних послуг; контроль за діяльністю щодо надання розглядуваних послуг; міжнародні гарантії. Особливу увагу приділено дослідженню адміністративно-правових засад внутрішнього контролю, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів надання досліджуваних послуг, а також судового та громадського контролю як основних видів контролю щодо надання вказаних послуг. Детально досліджено адміністративно-правові засади розгляду скарг на результати надання адміністративних послуг як способу забезпечення законності у цій сфері. Окреслено напрями вдосконалення юридичних гарантій забезпечення законності надання досліджуваних послуг, при цьому особливу увагу приділено вдосконаленню організації їх надання. Охарактеризовано роль державної антикорупційної політики у забезпеченні законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29197
Appears in Collections:3.1. Автореферати та дисертації зі спеціальності 12.00.07

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат П'ятков П.В..docx70.6 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.