Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29925
Title: ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Keywords: майбутні перекладачі, соціокультурна компетентність, педагогічні умови, етапи формування соціокультурної компетентності
Issue Date: 2015
Publisher: Ковтун О.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки / О.В. Ковтун // Наука i освіта. – 2015. – № 2/СХХХІ. – С. 51–56.
Abstract: Стаття присвячена розкриттю методики формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки. Уточнено сутність поняття «соціокультурна компетентність майбутніх перекладачів», з’ясовано її структуру (когнітивний, аксіологічний, особистісно-операційний, оцінно-рефлексивний компоненти). Представлено педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів (визнання студента суб'єктом формування соціокультурної компетентності; урахування особистісних особливостей студентів; використання особистісно-розвивального потенціалу предмета «іноземна мова; наявність соціокультурної складової психолого-педагогічної компетентності викладача як показника готовності до організації процесу формування соціокультурної компетентності студентів). Розкрито етапи навчання з формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів (етноцентричний, культурного самовизначення, діалогу культур).
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29925
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковтун_текст.doc92 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.