Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30014
Title: Зміст поняття «державний суверенітет» в міжнародному праві
Authors: Кубальський, Владислав Нарцизович
Keywords: державний суверенітет, територіальна цілісність, міжнародне право, принципи міжнародного права
Issue Date: 2017
Citation: Кубальський В.Н. Зміст поняття «державний суверенітет» в міжнародному праві // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Ч. 1. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 427 с. – C. 412-421.
Description: Стаття присвячена дослідженню міжнародно-правових властивостей державного суверенітету та особливостей концепції державного суверенітету в міжнародному праві на сучасному етапі. В роботі використано загальнонаукові методи дослідження, а також спеціально-юридичні – історико-правовий та формально-юридичний. Досліджено зміст поняття «державний суверенітет», його міжнародно-правові властивості та особливості концепції державного суверенітету в міжнародному праві на сучасному етапі. Наведені міжнародно-правові акти, які містять юридичну оцінку подій 2014 року в Криму. Особливого значення проведене дослідження набуває у зв’язку з втратою Україною суверенітету над окремими частинами території України. Зроблено, зокрема, висновок про те, що в рамках міжнародного права доцільно розробити більш ефективні механізми для захисту державного суверенітету, враховуючи необхідність його захисту на сучасних етапі від інформаційних та економічних виявів міжнародного злочину «агресія», а також «гібридних» війн.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30014
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Конф_КНУКІМ_Кубальський.docx63.62 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.