Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30130
Title: A digital speech signal compression algorithm based on wavelet transform
Other Titles: Алгоритм сжатия цифрового речевого сигнала на основе вейвлет-преобразования
Алгоритм стиснення цифрового мовного сигналу на основі вейвлет-перетворення
Authors: Лавриненко, Олександр Юрійович
Лавриненко, Александр Юрьевич
Lavrynenko, Oleksandr
Issue Date: 7-Jun-2016
Publisher: Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем: Тези науково-практичної конференції; м. Київ, 7 – 9 червня 2016 р., Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2016. – С. 84-85.
Abstract: Currently, there are active development and introduction of new means of communication and telecommunications, in particular, modern digital telephone networks, cellular communications and associated customer equipment, and the development of computer telephony and satellite communications. It is caused by the increased needs of businesses and government organizations in the field of quality and quick transmission of voice information. One of the main problem of the speech signal compression algorithm is the methods of optimal reduction of redundancy of voice data. The solution of the problem will allow to increase the capacity of linear paths and channels in the conditions of specified criterions of communication quality. The reduction of redundancy of voice data, while main-taining the required quality of speech perception allows to transmit the data at lower speeds, thereby increasing the channel capacity.
В настоящее время активно развиваются и внедряются новые средства связи в телекоммуникациях, в частности современные цифровые телефонные сети, сотовая связь и связанное с ними оборудование для клиентов, а также развитие компьютерной телефонии и спутниковой связи. Это связано с повышенными потребностями предприятий и правительственных организаций в области качества и быстрой передачи речевой информации. Одной из основных проблем алгоритма сжатия речевого сигнала является метод оптимального уменьшения избыточности речевых данных. Решение проблемы позволит увеличить пропускную способность каналов связи в условиях определенных критериев качества связи. Уменьшение избыточности речевых данных, в то время как сохранится требуемое качество восприятия речи, позволит передавать данные на более низких скоростях, тем самым увеличивая пропускную способность канала связи.
В даний час активно розвиваються і впроваджуються нові засоби зв'язку в телекомунікаціях, зокрема сучасні цифрові телефонні мережі, стільниковий зв'язок і пов'язане з ними обладнання для клієнтів, а також розвиток комп'ютерної телефонії та супутникового зв'язку. Це пов'язано з підвищеними потребами підприємств і урядових організацій в області якості і швидкої передачі мовної інформації. Однією з основних проблем алгоритму стиснення мовного сигналу є метод оптимального зменшення надмірності мовних даних. Рішення проблеми дозволить збільшити пропускну здатність каналів в умовах певних критеріїв якості зв'язку. Зменшиться надмірность мовних даних, в той час як збереження необхідної якості сприйняття мови дозволяє передавати дані на більш низьких швидкостях, тим самим збільшуючи пропускну здатність каналу зв'язку.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30130
Appears in Collections:Тези доповідей та матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrynenko O.Y. - A digital speech signal compression algorithm based on wavelet transform.pdfДоповідь наукової конференції1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.