Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35300
Title: ККР_Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Authors: Корж, Марина Володимирівна
Сидоренко, Катерина Вікторівна
Keywords: ККР_Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Комплексні контрольні роботи рецензовані випусковою кафедрою міжнародної економіки напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»
Description: Розроблений пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» складено у відповідності до навчальної програми з дисципліни, містить 30 варіантів практично рівнозначних за складністю робіт та дозволяє перевірити весь комплекс знань та умінь, які вимагає навчальна програма курсу. Кожний варіант складається з двох завдань, які в повній мірі визначають рівень підготовки. Аналіз питань свідчить про те, що вони відповідають вимогам до ККР. Критерії оцінки виконання завдань поєднано з методичним обґрунтуванням. У цілому контрольні комплексні роботи розроблені на достатньому методичному рівні і відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України. Представлений пакет ККР може бути рекомендований для перевірки знань та сформованих навичок з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» у студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35300
Appears in Collections:Комплексні контрольні роботи з дисциплін кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ККР_Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства8.docxККР_Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства81.74 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.