Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36221
Title: Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу
Other Titles: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
APPLICATION OF THE EXPERT ASSESSMENT METHOD TO ASSESSMENT INFORMATION RISKS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Authors: Ткач, Юлія Миколаївна
Казмірчук, Світлана Володимирівна
Мехед, Дмитро Борисович
Базилевич, Володимир Маркович
Keywords: метод експертних оцінок
інформаційний ризик
вищий навчальний заклад
Issue Date: 2017
Publisher: Науково-практичний журнал "Захист інформації"
Series/Report no.: Захист інформації, Том 19;№2
Abstract: У статті висвітлено метод експертних оцінок та особливості його застосовування на прикладі оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу. Головна особливість цього методу полягає у тому, що він використовується у випадках, коли ускладнено знаходження розв’язку математичними методами. У зв’язку із недостатністю достовірної статичної інформації або взагалі її відсутністю щодо загроз інформаційній безпеці найбільш поширеним методом оцінювання інформаційних ризиків є метод експертних оцінок. Схематично представлено послідовності дій згідно з методом експертних оцінок: формулювання мети дослідження, відбір експертів та формування експертної групи, складання анкет, анкетування, обробка та аналіз експертних оцінок. Запропоновано статистичний інструментарій для обробки та аналізу отриманих результатів анкетування експертів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36221
ISSN: 2410-7840
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11684-30491-1-PB.pdfЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ262.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.