Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36368
Title: Статистична надійність шумових завад для гарантування захищеності інформації від витоку технічними каналами
Other Titles: Statistical reliability of noise hindrance for ensuring protection against leakage of information through technical channels
Authors: Іванченко, Сергій Олександрович
Безштанько, Віталій Михайлович
Гавриленко, Олексій Вадимович
Keywords: інформація
безпека
ризик
виток інформації
технічний канал витоку
шумова завада
статистична надійність
Issue Date: 2016
Abstract: Обґрунтовано статистичну надійність шумових завад, що використовуються для захисту інформації від витоку технічними каналами. Передбачається, що діагностування шуму здійснюється за етапами: визначення функції кореляції шумового процесу, перевірки процесу на стаціонарність та ергодичність, перевірки процесу на нормальність його розподілу; розрахунку шуканої ефективної спектральної щільності шумового процесу. Отримана статистична надійність є імовірністю того, що досліджена шумова завада при її використанні гарантовано діятиме зі спектральною щільністю та забезпечуватиме в каналі витоку ймовірність помилки й інші показники захищеності. Статистична надійність шумової завади є показником гарантування та складовою надійності системи захисту інформації в цілому.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36368
ISSN: 2411-1031
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reliability of noise.pdf724.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.