Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36382
Title: Метод та модель інтелектуального розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційному середовищу транспорту
Other Titles: Метод и модель интеллектуального распознавания угроз информационной коммуникационной среде транспорта
Method and model of intellectual threats detection for information and communication transport environment
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Петров, Олександр Степанович
Лахно, Валерій Анатолійович
Keywords: захист інформації
інформаційна безпека
інтелектуальне розпізнавання загроз
дискретні процедури
нечіткі множини
транспортна галузь
Issue Date: 12-Mar-2015
Publisher: Науковий журнал "Безпека інформації"
Series/Report no.: Безпека інформації;№1
Abstract: Робота містить результати досліджень направлених на подальший розвиток методів та моделей інтелектуального розпізнаванні загроз інформаційно-комунікаційному середовищу транспортної галузі (ІКСТГ) та удосконаленню інформаційної безпеки в умовах формування єдиного інформаційно-комунікаційного середовища, створення державної єдиної інтегрованої інформаційної системи (ДЄІІС), впровадження нових та модернізації існуючих інформаційних систем на транспорті, і збільшення кількості дестабілізуючих впливів на доступність, конфіденційність і цілісність інформації. Розроблено метод інтелектуального розпізнавання загроз на основі дискретних процедур з використанням апарату логічних функцій та нечітких множин, що дозволяє підвищити ефективність розпізнавання загроз ІКСТГ, створювати ефективні аналітичні, схемотехнічні та програмні рішення СЗІ ІКСТГ.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36382
ISSN: 2225-5036
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8306-21096-1-SM.pdfМЕТОД ТА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ТРАНСПОРТУ519.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.