Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39401
Title: Навчально-методичний комплекс "Технологія видавничо-поліграфічного виробництва"
Authors: Таран, Віктор Миколайович
Keywords: етапи редакційно-видавничого процесуу
авторський оригінал видання
редакційна обробка авторського оригіналу твору
гарнітури та шрифти
Додрукарські процеси
Набір полоси
Редакторська підготовка апарату видання
Підготовка видавничого оригінала
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс "Технологія видавничо-поліграфічного виробництва". Метою викладання навчальної дисципліни "Технології видавничо-поліграфічного виробництва" є створення у студентів системного уявлення про сучасні технології підготовки видання від розробки авторського оригіналу до випуску видання. Головне завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з методами та технологіями, що використовуються в поліграфічному виробництві; оволодіння знаннями, термінологією, що необхідні при використанні в поліграфічному виробництві; оволодіння методами та засобами компьютерної обробки оригіналів, що розмножуються за типографськими технологіями.
Educational and methodical complex "Technology of publishing and printing production" The purpose of teaching the discipline "Technologies of publishing and printing production" is to create a systematic understanding of contemporary technologies of the publication preparation from the development of the author's original to the publication of the students. The main task of the discipline - familiarization with the methods and technologies used in the printing industry; mastering of knowledge, terminology, necessary for use in polygraphic production; mastering methods and means of computer processing of originals reproducing printing technologies.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39401
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст НМК ТВПВ.pdfЗміст НМК44.87 kBAdobe PDFView/Open
НП_ТВПВ.pdfНавчальна програма 220.38 kBAdobe PDFView/Open
РНП ТВПВ.pdfРобоча навчальна програма273.76 kBAdobe PDFView/Open
Лекції ТВПВ.pdfКонспект лекцій81.76 kBAdobe PDFView/Open
Питання МКР №1.pdfПитання МКР148.05 kBAdobe PDFView/Open
Питання МКР №2.pdfПитання МКР257.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.