Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39404
Title: Навчально-методичний комплекс "Видавничо-поліграфічні матеріали"
Authors: Таран, Віктор Миколайович
Keywords: фототехнічні матеріали
формні матеріали
папір і картон
палітурні матеріали
друкарська фарба
декельні гумові полотна
палітурні клеї
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет.
Abstract: Навчально-методичний комплекс "Видавничо-поліграфічні матеріали" Метою викладання навчальної дисципліни "Видавничо-поліграфічні матеріали" є ознайомлення студентів з основними і допоміжними поліграфічними матеріалами, їх виготовленням, застосуванням у технологічному процесі та оцінкою якості цих матеріалів. Головне завдання навчальної дисципліни - дати студентам основні відомості щодо видів та різновидів поліграфічних матеріалів, що застосовуються в додрукарських, друкарських та палітурних процесах; вимог, які висуваються до матеріалів, їх технологічних та споживчих властивостей в залежності від способу друкування, виду друкарської продукції та типу устаткування.
Educational and methodical complex "Publishing and printing materials" The purpose of teaching the discipline "Publishing and printing materials" is to familiarize students with the main and auxiliary printing materials, their manufacture, application in the technological process and assessment of the quality of these materials. The main task of the discipline is to give students basic information about the types and varieties of printing materials used in the prepress, printing and bookbinding processes; requirements for materials, their technological and consumer properties, depending on the type of printing, type of printing production and type of equipment.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39404
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст НМК ВПМ.pdfЗміст НМК44.83 kBAdobe PDFView/Open
НП_ВПМ.pdfНавчальна програма 229.13 kBAdobe PDFView/Open
РНП ВПМ.pdfРобоча навчальна програма268.69 kBAdobe PDFView/Open
Контрольні питання Модуль 1.pdfПитання МКР139.66 kBAdobe PDFView/Open
Контрольні питання Модуль 2.pdfПитання МКР257.23 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомендації_ДЗ_ВПМ.pdfРекомендації до домашнього завдання115.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.