Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39792
Title: Перспективи розширення сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні
Other Titles: Perspectives of feedstock base expansion for biodiesel fuel production in Ukraine
Перспективы расширения сырьевой базы для производства биодизельного топлива в Украине
Authors: Матвєєва, Ірина Валеріївна
Яковлєва, Анна Валеріївна
Зубенко, С.О.
Гудзь, Аліна Валеріївна
Keywords: альтернативне паливо
біопаливо
біодизельне паливо
рижієва олія
естери жирних кислот
фізико-хімічні властивості
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Матвєєва І. В., Яковлєва А. В., Зубенко С. О., Гудзь А. В. Перспективи розширення сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні. Наукоємні технології. 2019. № 1 (41). С. 69-76.
Series/Report no.: 41;1
Abstract: в Україні. Розглянуто стан паливно-енергетичного та транспортного сектору України. Показано, що однією із найактуальніших проблем енергетики України є скорочення споживання власних нафтопродуктів, і, як наслідок пошук нових відновлюваних джерел енергоресурсів. Представлено огляд сучасного стану розвитку біопаливної галузі в Україні та світі, зокрема у галузі виробництва біодизельного палива. Наведено основні нормативно-технічні документи щодо виробництва та використання біодизельного палива. Розглянуто доступні на сьогодні сировинні ресурси, що можуть застосовуватися для виробництва біодизельного палива — усі види рослинних олій, що є традиційними для України (соєва, соняшникова, кукурудзяна), але найчастіше ріпакова олія та порівняно нова рижієва олія. Проведено порівняльний аналіз агротехнічних характеристик ріпакової та рижієвої олії. Показано, що культура рижію характеризується високою холодо- і посухостійкістю, меншою вимогливістю до родючості ґрунтів і особливо до застосування хімічних засобів захисту від шкідників та хвороб, що майже у двічі знижує собівартість насіння. Проведено порівняльний аналіз зразків біодизельних палив на основі метилових та етилових естерів ріпакової та рижієвої олії. Сформульовано та наведено переваги використання рижієвої перед ріпаковою, як альтернативи для виробництва біодизельного палива. Показано, що фізико-хімічні та експлуатаційні властивості зразків досліджених біопалив, зокрема на основі рижієвої олії, цілком задовольняють вимоги стандартів на біодизельне паливо. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що рижієва олія може бути ефективно використана для виробництва біодизельного палива і використання для повної або часткової заміни традиційного нафтового дизельного палива.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39792
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наукоємні технології № 1 (41), 2019.pdfСтаття594.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.