Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40144
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Прикладна механіка і основи конструювання»
Authors: Семак, Інна Вікторівна
Борозенець, Григорій Михайлович
Keywords: прикладна механіка
навчально-методичний комплекс
основи конструювання
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка і основи конструювання» для спеціальності: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології " розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/роз. Дана навчальна дисципліна є однією із базових навчальних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку спеціалістів не механічних спеціальностей університету. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань з питань структури, кінематики та динаміки сучасних типових механізмів і машин, основ розрахунків, проектування та експлуатації електромеханічних систем та їх елементів, які зустрічаються в різних механізмах та машинах авіаційного обладнання. Набуті знання при вивченні дисципліни «Прикладна механіка і основи конструювання» є базою для вивчення циклу спеціальних дисциплін в яких розглядаються основи теорії, розрахунку, конструювання і експлуатації електромеханічних систем авіаційного обладнання.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40144
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.