Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40146
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Конструювання машин і механізмів та основи взаємозамінності"
Authors: Семак, Інна Вікторівна
Борозенець, Григорій Михайлович
Keywords: конструювання машин і механізмів
навчально-методичний комплекс
основи взаємозамінності
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Конструювання машин та механізмів та основи взаємозамінності» для спеціальності 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням ректора від 16.06.2015 р. № 37/роз. Дисципліна «Конструювання машин і механізмів та основи взаємозамінності» завершує цикл загальноінженерних дисциплін, що поєднують теорію і методику інженерних розрахунків на міцність деталей та вузлів машин і забезпечують фундаментальну підготовку фахівців. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань з основ розрахунку, проектування і конструювання типових деталей та вузлів загального призначення і авіаційної техніки, а також основних принципів взаємозамінності деталей і складальних одиниць в авіа- та ракетобудуванні.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40146
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_КММОВ_НП_С_16.pdf346.64 kBAdobe PDFView/Open
02_РНП_КММтаОВ_134_16.pdf259.62 kBAdobe PDFView/Open
09_КММОВ_МР_КП.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open
НМК_КММОВ_134.pdf362.3 kBAdobe PDFView/Open
06_М_КЛ.pdf6.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.