Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40149
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Аудит у сфері якості»
Authors: Мельник, Володимир Борисович
Keywords: аудит
якість
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни для спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» “Аудит у сфері якості ” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту якості, стандартизації та сертифікації. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок щодо організації робіт із аудиту у сфері якості систем, продукції та послуг, визначення принципів та порядку проведення процедури внутрішнього і зовнішнього аудиту систем управління якістю і систем управління навколишнім середовищем та вимоги до аудиторів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40149
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 АСЯ НП 2016.pdf159.94 kBAdobe PDFView/Open
02 АСЯ РНП 2016.pdf234.47 kBAdobe PDFView/Open
06 АСЯ КЛ 2016.pdf267.55 kBAdobe PDFView/Open
08 АСЯ МР КРз.pdf308.46 kBAdobe PDFView/Open
09 АСЯ МР КРс.pdf308.33 kBAdobe PDFView/Open
10 АСЯ МР(ПП) СРС.pdf154.16 kBAdobe PDFView/Open
11 АСЯ ПТ КР.pdf99.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.