Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40150
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Менеджмент якості»
Authors: Мельник, Володимир Борисович
Keywords: менеджмент
якість
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни для спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» “Менеджмент якості” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту якості, стандартизації та сертифікації. Метою викладання дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для організації робіт з розробки, впровадження і функціонування ефективних систем управління якістю підприємств і організацій, а також ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку концепцій менеджменту якості.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40150
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.