Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40151
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Cоціальна та екологічна відповідальність»
Authors: Мельник, Володимир Борисович
Keywords: соціальна відповідальність»
екологічна відповідальність
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Cоціальна та екологічна відповідальність» є необхідною складовою фахової підготовки для кваліфікованого виконання професійних обов’язків фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація» теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області стандартизації, сертифікації та менеджменту якості. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40151
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР.pdf95.16 kBAdobe PDFView/Open
Практикум СЕВ Мельник, 2019.pdf279.93 kBAdobe PDFView/Open
СЕВ, конспект тем.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
РПНД_СЕВ_2017_ЯСС_ІДС (2).pdf287.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.