Кафедра містобудування : [827] Community home page

Logo

Відповідальний за розділ: Агєєва Галина Миколаївна. E-mail: Agieieva@nau.edu.ua
Browse

Sub-communities within this community

Logo

International scientific-practical conference of young scientists «Build‐Master‐Class» [15]

Organizer of the conference - Kyiv National University of Construction and Architecture

Logo

Дипломні проекти, ОКР «Бакалавр» (напрям підготовки 6.060102 «Архітектура») [22]

Виконані під керівництвом викладачів кафедри містобудування НАУ

Logo

Звіти про науково-дослідні роботи (НДР), виконані за участю викладачів кафедри містобудування [11]

Стислий опис результатів виконання науково-дослідних робіт (НДР)

Logo

Звіти про науково-дослідні роботи (НДР) кафедри містобудування [19]

Стислий опис результатів виконання науково-дослідних робіт (НДР)

Logo

Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM» [7]

Організатор: Український центр сталевого будівництва. Мета конкурсу – залучити студентів 4-6 курсів до створення оригінальних концептуальних рішень з використанням сталевих конструкцій.

Collections in this community

Logo

Державні будівельні норми, національні стандарти в галузі будівництва України [11]

Розроблені за участю співробітників кафедри містобудування

Logo

Матеріали конференцій [226]

Тези доповідей, статті, аналітичні огляди

Logo

Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" [25]

Організатор: Національний авіаційний університет. Основна мета Конгресу – обговорення напрямів та проблем розвитку міського середовища, поширення сучасних практик та технологій, узагальнення досвіду України, країн СНД, Балтії, близького та дальнього зарубіжжя.

Logo

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін [22]

НП, РНП, практикуми, методичні рекомендації, МКР, тести, тощо

Logo

Навчально-методичні матеріали [8]

практикуми, методичні рекомендації

Logo

Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник [0]

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ №15107-3679Р від 01 квітня 2009 р. Включено до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 11.07.2017 р. №996). Виходить двічі на рік.