Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10461
Title: Роль та значення одягу у процесі міжкультурної комунікації
Other Titles: Роль и значение одежды в процессе межкультурной коммуникации
The Role and Meaning of Clothes in Cross-cultural Communication
Authors: Захарчук, Наталія Василівна
Keywords: Традиційний одяг, невербальна комунікація, смислове навантаження, діловий костюм, співрозмовники
Traditional dress, nonverbal communication, meaning, business suit, the interlocutors
Традиционная одежда, невербальная коммуникация, смысловую нагрузку, деловой костюм, собеседники
Issue Date: 2012
Publisher: Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2012. – Вип. 61. – С. 76–79
Abstract: У статті подано ґрунтовний аналіз наукових праць, що стосуються розгляду проблем традиційного одягу та невербальної комунікації під час комунікативної взаємодії представників різних культур. Досліджуються роль та значення одягу, а зокрема, ділового костюму в процесі міжкультурної комунікації. Проводиться аналіз смислового навантаження компонентів ділового вбрання, його впливу на перебіг комунікативної діяльності між представниками різних культур, а саме впливу на сприйняття партнерами по спілкуванню одне одного та інтерпретацію намірів співрозмовників. Розглядаються основні регламентації щодо добору відповідного ділового вбрання.
В статье подан тщательный анализ научных работ, которые имеют отношение к проблемам традиционной одежды и невербальной коммуникации при межкультурном взаимодействии представителей разных культур. Исследуется роль и значение делового костюма в процессе межкультурной коммуникации. Проводится анализ смыслового содержания компонентов деловой одежды, их влияния на ход коммуникативной деятельности с представителями разных культур, особенно на восприятия партнерами друг друга и интерпретацию их намерений. Рассматриваются основные регламентации к подбору соответственной деловой одежды.
The article gives the zealous analysis of scientific works on the problems of traditional clothes and non-verbal communication while communication of the representatives of different cultures. The role and meaning of formal clothes in cross-cultural communication are studied. It analyses contextual meaning of the clothes elements, their influence on the process and results of the communication with representatives of different cultures and their comprehension of each other. The main rules for the choice of business clothes are given.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10461
ISSN: 2076-6173
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61%2B%2B14.pdfОсновна стаття139.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.