Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10716
Title: АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Keywords: АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ,
юридичний процес, адміністративний процес, адміністративно-юрисдикційний процес, процесуальні провадження, структура, система, процес
Issue Date: 2014
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право": зб. наук. пр. - К. НАУ, 2014. - № 2 (31). - 172 с.
Abstract: Перегляд концептуальних положень адміністративного процесу вченими-адміністративістами вимагає досліджень його структури. В даній статті здійснена спроба обґрунтування того, що в основу поділу адміністративного процесу у вузькому та широкому його значеннях покладені види адміністративних проваджень, які є його структурними складовими. Структуру адміністративно- юрисдикційного процесу (тобто у вузькому його значенні), складають: дисциплінарне провадження; провадження за скаргами громадян; провадження у справах про адміністративні правопорушення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10716
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бородін І.Л..pdf246.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.