Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11011
Title: ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Authors: Філяшкін, Микола Кирилович
Рогожин, Віктор Олександрович
Скрипець, Андрій Васильович
Лукінова, Т.І.
Keywords: супутникові системи
Issue Date: 2008
Publisher: К.: Книжкове вид-во НАУ
Abstract: Систематизовано викладено принципи побудови супутникових й інерціальних навігаційних систем повітряних суден. Наведені ти-пові алгоритми їх функціонування. Окремо для інерціальних навіга-ційних систем розглянуті їхні датчики первинної інформації, вклю-чаючи мікромеха¬ніч¬ні, що виготовленні на основі MEMS-технологій, та варіанти побудови гіростабілізованих платформ. Проаналізовані джерела похибок окремих навігаційних систем. Наведено класифікацію інерціально-супутникових навігаційних систем і можливі варіанти їхньої реалізації. Розглянуті основні алго-ритми сумісної обробки інформації. Сформульована в загальній пос-тановці задача опти¬мального комплексування інерціальної та супут-никової систем навігації, розглянуті варіанти реалізації алгоритмів комплексування. Для студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним інженерно-технічному складу авіаційних підприємств, а також інже-нерам у галузі розробки та досліджень інерціально-супутникових си-стем навігації .
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11011
ISBN: 966 – 598 – ХХХ – ХХ
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та конспекти лекцій кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(вступ)618.19 kBAdobe PDFView/Open
УДК.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(УДК)266.57 kBAdobe PDFView/Open
soderganie.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(зміст)172.48 kBAdobe PDFView/Open
Вступ.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(вступ1)195.45 kBAdobe PDFView/Open
Гл1.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл1)790.13 kBAdobe PDFView/Open
Гл2.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл2)521.96 kBAdobe PDFView/Open
Гл3.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл3)621.61 kBAdobe PDFView/Open
Гл4.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл4)401.44 kBAdobe PDFView/Open
Гл5.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл5)1.18 MBAdobe PDFView/Open
Гл6.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл6)349.05 kBAdobe PDFView/Open
Гл7.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл7)464.26 kBAdobe PDFView/Open
Гл8.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл8)636.35 kBAdobe PDFView/Open
Гл9.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл9)473.07 kBAdobe PDFView/Open
Гл10.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл10)660.7 kBAdobe PDFView/Open
Гл11.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл11)530.01 kBAdobe PDFView/Open
Гл12.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(гл12)642.81 kBAdobe PDFView/Open
Последняя стр.pdfІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ.Навчальний посібник(ост.ст)128.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.