Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11286
Title: МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ
Authors: Скрипець, Андрій Васильович
Мамонтов, В.К.
Кузнєцов, О.М.
Грищенко, Юрій Віталійович
Issue Date: 2006
Publisher: К.: НАУ, 2005. – 80 с.
Abstract: В навчальному посібнику розглянуто широкий спектр питань забезпечення високого рівня довговічності автоматичних засобів контролю. Призначається для студентів спеціальності 8.100107 “Обладнання повітряних суден” при вивченні навчальних дисциплін: “Теорія надійності систем авіоніки”, “Методи та засоби технічного діагностування авіаційного обладнання”, “Основи побудови інформа-ційно-діагностичних систем” та ін. Він може бути корисним і для студентів інших спеціаль-ностей при вивченні ними проблем надійності та діагностування складних технічних систем, а також для інженерів, які розробляють і експлуатують автоматичні засоби конт-ролю авіаційної техніки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11286
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та конспекти лекцій кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006Диаг учпос.pdfМетоди забезпечення довговічності автоматичних засобів контролю: Навчальний посібник.1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.