Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13031
Title: Збереження та використання науково-технічної документації в електронному вигляді
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Кирилюк Марія Сергіївна
Keywords: будівлі
електронний архів
будівництво
реконструкція
науково-технічна документація
проектна документація
нформаційні технології
електронний архів
Issue Date: 2005
Publisher: Нора-принт
Citation: Агєєва, Г. М. Збереження та використанняя науково-технічної документації в електронному вигляді / Г. М. .Агєєва, М. С. Кирилюк // Реконструкція житла. – 2005. - Вип.6. – К.: Нора-принт, 2005. – С.374-382.
Abstract: Наведена поетапна схема структурізації даних з подальшим їх записом на електронні носії. Розкрито необхідність введення такої організації для систематизації вже існуючих результатів та спрощення процесу обробки, збереження та передачі науково-технічної документації в електронному вигляді. Визначено оптимальний склад електронних каталогів проектної документації в електронному вигляді. Визначено оптимальний склад електронних каталогів поектної документації науково-дослідних робіт, орієнтований на централізоване архівне збереження та використання.
Description: 1. ГОСТ 2.501–88. Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения. 2. ГОСТ 2.502–68. Единая система конструкторской документации. Правила дублирования. 3. ГОСТ 2.503–74. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений. 4. ГОСТ 2.504–81. Единая система конструкторской документации. Порядок передачи документации. 5. ГОСТ 21.203–78 Система проектной документации для строительства. Правила учета и хранения подлинников проектной документации. 6. ДСТУ Б А2.4–4–99 (ГОСТ 21.101–97). Основні вимоги до проектної та робочої документації. 7. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення. погодження та затвердження проектної документації для будівництва. 8. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів/ Затв. наказом Гол. управління при КМУ 20.07.98 №41 9. Агєєва Г. М., Ворона Л. Ю., Кирилюк М. С., Майборода І. М., Яворська Т. П. Електронний архів фотоматеріалів об’єктів реконструкції // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.392-402. 10. Положение об эскизном архитектурном проекте / Госстрой Украины, Союз архитекторов Украины. – Киев. – Киев, 1991. – 19 с. 11. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 12. ДСТУ 3008 – 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 13. Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно- конструкторських робіт і дисертацій / Міністерство освіти і науки України. Український інститут науково-технічної і економічної інформації. – Київ. – 1998. – 28 с. 14. Система автоматизации библиотек ИРБИС. АРМ «Каталогизатор». Руководство пользователя. – М.: ГПНТБ России, 2002. – 112 с. 15. Відомості про державну реєстрацію науково-дослідних робіт, які виконані інститутом на протязі 1995-2004 рр. / „НДІпроекреконструкція”. – Київ, 2005. – Арх.№ 46-0. – 16 с. 16. Концепція перегляду й оновлення Національного фонду проектної документації масового застосування в Україні (проект)/Держбуд України. – 2004.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13031
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Agieiewa.pdf5.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.