Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13589
Title: Головні тенденції формування нових житлових утворень та їх класифікація
Authors: Болотов Григорій Іванович
Болотов Григорий Иванович
Bolotov Grigoriy
Лаврова С.В.
Keywords: малоповерхова забудова
архітектурно-планувальна організація
художньо-єстетична організація
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Головні тенденції формування нових житлових утворень та їх класифікація / Болотов Г.І., Лаврова С.В. // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн.збірник / - К.: НАУ, 2009. - Вип. 1. - с.37-42
Abstract: Аналіз практики проектування та будівництва нових житлових утворень малоповерхової забудови у нашій країні та за кордоном доводить, що з усього різноманіття архітектурно-планувальних рішень можна виділити три головні, які розподіляють увесь масив прикладів на: 1 - міські, що формуються у межах міста і складають його невід’ємне ціле; 2 - приміські (що межують), що розміщені за існуючими межами міста, але безпосередньо примикають до нього, своєю появою розпочинаючи новий етап розвитку його архітектурно-планувальної структури; 3 - позаміські (автономні) житлові утворення, що формуються як самостійні, різного ступеня самодостатності соціальні організми. Така класифікація дозволяє застосовувати принципово різні підходи щодо формування кожного із них і використовувати відповідні практичні рекомендації з архітектурно-планувальної та художньо-естетичної організації, а також застосовувати відповідні типи житлових та громадських будівель і споруд.
Анализ практики проектирования и строительства новых жилых образований малоэтажной застройки в нашей стране и за рубежом позволяет из всего разнообразия архитектурно-планировочных решений выделить три основные категории, которые разделяют весь массив примеров на: 1 - городские, формирующиеся в границах города и составляющие с ним единое целое; 2 - пригородные (примыкающие), размещенные за пределами существующих границ города, но непосредственно примыкающие к нему, своим появлением начиная новый этап развития городской архитектурно- планировочной структуры; 3 - внегородские (автономные) жилые образования, формирующиеся как самостоятельные, разной степени самодостаточности социальные организмы. Такая классификация позволяет применять принципиально разные подходы в формировании каждого из них и использовать соответствующие практические рекомендации по архитектурно-планировочной и художественно-эстетичной организации, а также применять целесообразные типы жилых и общественных зданий и сооружений .
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13589
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.