Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14330
Title: Методологія маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки України
Authors: Ільєнко, Оксана Вікторівна
Keywords: економічна безпека
Issue Date: 2015
Abstract: Ільєнко О.В. Методологія маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки України. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02. - світове господарство та міжнародні економічні відносини. - Національний авіаційний університет. Київ, 2015. Дисертація присвячена розробці теретико-методологічних та науково-практичних засад маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки. В роботі сформувані концептуальні засади теорії економічної безпеки, запропоновано системно-ситуаційний підхід розвитку механізму зміцнення міжнародної підприємницької економічної безпеки. Виявлено, що ефективність розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу, в сучасних умовах можливо підвищити тільки шляхом максимального взаємозв’язку системи забезпечення міжнародної економічної безпеки і механізму міжнародного маркетингу. Проаналізоване маркетингове забезпечення міжнародної економічної безпеки на основі інноваційного розвитку бізнесу. Сформовані методологічні засади міжнародної економічної безпеки на маркетинговій основі. Розроблено функціональну модель підвищення міжнародної економічної безпеки шляхом інноваційного розвитку країн світової економіки. Запропоновано модель встановлення оптимального рівня ціни на товар в конкретних умовах цільового ринку певної національної економіки. Запропоновано механізм формування простору маркетингової міжнародної підприємницької безпеки та управління, в його межах, конкурентним профілем суб’єкту міжнародного бізнес-процесу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14330
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Ільєнко_О.В..pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.