Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16163
Title: NEW APPROACHES TO TEACHING TRANSLATION AND INTERPRETATION
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Keywords: усний / письмовий переклад
зміст навчання
знання
вміння
компетенції
підходи до навчання
система вправ
Issue Date: 2015
Publisher: Kovtun O.V. New approaches to teaching translation and interpretation / О.V. Kovtun / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2015. – Дод. 1 до Вип. 35. – Том ІХ (60). – Темат. випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 139–146.
Abstract: У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти організації навчання перекладу студентів вищих навчальних закладів, що здобувають кваліфікацію перекладача. Уточнено вихідні положення організації навчального процесу, визначено i схарактеризовано основні складові змісту фахової підготовки майбутніх перекладачів (знання, вміння, компетенції). Проаналізовано підходи до організації навчання перекладу у виші, уточнено класифікацію вправ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16163
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovtun_O._text2015.doc77 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.