Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17179
Title: Логіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи
Authors: Ягодзинский, Сергей Николаевич
Keywords: логіка
мислення
закони мислення
умовивід
Issue Date: 2014
Publisher: НАУ
Citation: Логіка: методичні рекомендації до самостійної роботи / [уклад.: С. М. Ягодзінський]. – К.: НАУ, 2014. – 24 с.
Abstract: Предметом логіки є мислення як засіб пізнання. Проте логічне мислення не дається людині від народження. Думка про те, що можна правильно мислити на інтуїтивному рівні, хибна. Тільки систематичне вивчення логіки є ефективним способом розвитку логічного мислення, методом формування логічної культури особистості. Так само, як знання правил граматики впливає на культуру письма і мови, так і оволодіння логічними прийомами і правилами визначає культуру мислення (Г. Гегель). Опанування логіки дає можливість майбутнім фахівцям набути теоретичних знань про форми і закони абстрактного мислення, основи теорії аргументації, навчить правильно і творчо мислити, аналізувати й узагальнювати, оцінювати коректність думок, проводити аналогії, висувати припущення, досягати переконливості у судженнях. Це не лише формує культуру мислення, а й є запорукою успішного засвоєння навчальних дисциплін. Не менш важливо, щоб у процесі становлення молода людина отримала не тільки загальні уявлення про логіку, а й засвоїла критичні підходи до стереотипного мислення, догматизму і формалізму. Дисциплінуючи мислення, логіка робить його визначеним, несуперечливим, послідовним, доказовим, конкретним. Запропоноване навчальне видання розраховане на студентів усіх напрямів підготовки вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Логіка» і містить рекомендації до самостійної роботи, обсяг якої, відповідно до типової навчальної програми, становить 20 годин. Зокрема, 18 годин відведено на підготовку до лекційних і практич-них занять. Інші 2 години передбачено для підготовки до модульної контрольної роботи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17179
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Логіка. Методичка для самостійної роботи.pdf781.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.