Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17236
Title: АСПЕКТИ ВАРІАНТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Barabash, M.
Першаков, Валерій Миколайович
Keywords: підходи до вибору конструктивних рішень покриття над трибунами сучасних стадіонів
проект стадіону
Issue Date: 2015
Citation: Проектування будь-яких типових та унікальних споруд ведеться за обмеженнями на різноманітні ресурси: фінансові, матеріальні, енергетичні та інші, тому інженери-проектувальники завжди намагаються знайти найбільш бажане, доцільне, економічно вигідне проектне рішення, яке вважається оптимальним. Задача вибору оптимального рішення при проектуванні споруд обумовлена певними критеріями, та інколи деякі з них є взаємо протилежними. Так, наприклад, прискорення монтажних робіт веде за собою збільшення економічних показників, зменшення економічних показників призводить до витрати зайвого часу або зменшення безпеки споруди в цілому, що не може бути допустимим за умовами створення таких відповідальних об‘єктів. У більшості випадків при оцінці проекту виділяють один основний критерій, тим самим зводячи багатокритеріальну задачу до однокритеріальної. Досить часто таким основним критерієм вважають вартість будівельних робіт або обсяги будівельних та експлуатаційних робіт за певний період.
Description: Проаналізовано підходи до вибору конструктивних рішень покриття над трибунами сучасних стадіонів. Розглянуто декілька варіантів покриття над трибунами. Доведено доцільність врахування геометричної нелінійності при розрахунку вантових систем та мембранного покриття.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17236
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конгресс стадион.pdf590.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.