Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17356
Title: Методика визначення параметрів адаптивної системи газодинамічного впливу на відривну течію в ступенях осьових вентиляторів
Authors: Богданов, Микола Юрійович
Keywords: осьовий вентилятор
кінцеві відривні течії
адаптивна система
методика розрахунку геометричних параметрів резонатору
узагальнені залежності комплексного резонатору
ефективність
Issue Date: 1-Feb-2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки. – Національний авіаційний університет, Київ 2016. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої задачі розробки та обґрунтування наукових засад створення адаптивної системи газодинамічного впливу на відривну течію в ступенях осьових вентиляторів (ОВ). Показано, що одним з основних напрямків зменшення рівня кінцевих втрат, та як наслідок, аеродинамічного вдосконалення осьових вентиляторів, є застосування методів активного та пасивного керування відривними течіями. В дисертації вперше сформульовано загальні положення адаптивної системи газодинамічного впливу на відривну течію в ступенях ОВ та розроблено методику розрахунку її параметрів і характеристик. На основі розрахункових досліджень отримані узагальнені залежності та сформовано математичну модель системи. Для дослідження ефективності впливу адаптивної системи на параметри ефективності ступеня ОВ розроблено експериментальний газодинамічний стенд, що дозволяє провести апробацію та верифікацію результатів чисельного дослідження. Показана можливість підвищення ефективності ступеня ОВ із застосуванням адаптивної системи.
Description: ЗМІСТ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСЬОВИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ 1.1. Аналіз аеродинамічних характеристик осьових вентиляторів 1.2. Методи зниження рівня кінцевих втрат в ступенях осьових вентиляторів 1.3. Методи дослідження характеристик осьових вентиляторів 1.4. Мета та постановка задач наукового дослідження ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ В СТУПЕНІ ОСЬОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 2.1. Моделювання течії в ступені осьового вентилятора 2.2. Розрахунок параметрів газодинамічного впливу на кінцеві вихрові течії в ступенях ОВ ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ КІНЦЕВИХ ВТРАТ У ЛОПАТКОВИХ ВІНЦЯХ ОСЬОВИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ 3.1. Розробка методики розрахунку параметрів та характеристик рециркуляційних порожнин адаптивної системи 3.2. Формування узагальнених залежностей та математичної моделі адаптивної системи 3.3. Розробка методики розрахунку параметрів та характеристик рушійного елементу адаптивної системи ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3 РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНЯ ОСЬОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 4.1. Опис та технічні характеристики автоматизованого експериментального комплексу 4.2. Методологія проведення експериментальних досліджень ступеня осьового вентилятора 4.2.1. Розробка методики вимірювання витрати ступеня ОВ 4.2.2. Розробка методики визначення коефіцієнта корисної дії ступеня осьового вентилятора 4.2.3. Розробка методики визначення тяги ступеня ОВ 4.3. Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень 4.3.1. Алгоритм обробки та форма представлення результатів прямих вимірювань 4.3.2. Алгоритм обробки та форма представлення результатів непрямих вимірювань 4.3.3. Методи перевірки нормальності розподілу результатів вимірювань ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4 РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 5.1. Результати експериментального дослідження нестаціонарних характеристик ступеня осьового вентилятора 5.2. Результати експериментального дослідження параметрів ступеня осьового вентилятора з резонатором 5.3. Результати експериментального дослідження параметрів ступеня осьового вентилятора із застосуванням адаптивної системи ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 5 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17356
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.05

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis.pdf5.94 MBAdobe PDFView/Open
aref.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.