Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18310
Title: Professional English. English for Business Communication: навчальний посібник
Authors: Вакуленко, Тетяна Олександрівна
Keywords: Modern Business Administration
Management Information Systems
Legal Matters
Business Etiquette
Office Safety. Stress at Work
Business Documentstion
Insurance
Psychology in work
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»
Citation: Professional English. English for Business Communication: навчальний посібник / уклад.: Т.О. Вакуленко.– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 422с.
Abstract: Навчальний посібник “Professional English. English for Business Communication” призначений для студентів напряму 6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність, для студентів, які навчаються на факультетах ділового спрямування, а також для всіх, хто активно використовує англійську мову у діловій діяльності (для секретарів, офіс-менеджерів, менеджерів з інформації, організаторів діловодства, керівників адміністративного апарату як з окремих напрямків адміністрування, так і загалом в організації службового, комерційного, документного та інформаційного потоку та топ-адміністрації фірм). Структура та зміст навчального посібника відповідають принципам системи навчання у вищих навчальних закладах. Використання посібника передбачає знання нормативної граматики та наявність лексичного запасу в обсязі 1500-2000 лексичних одиниць. Мета посібника: надати зразки ділового мовлення та забезпечити його засвоєння. Посібник складається з восьми розділів, що охоплюють такі теми: 1. Modern Business Administration 2. Management Information Systems 3. Legal Matters 4. Business Etiquette 5. Office Safety. Stress at Work 6. Business Documentstion 7. Insurance 8. Psychology in work Тематичний принцип побудови посібника дає можливість використати його як повністю, так і для вибіркового вивчення потрібної тематики. Посібник грунтується на оригінальних текстах, що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Посібник включає вісім розділів (sections), побудованих за єдиним принципом, мета якою полягає у тому, щоб полегшити засвоєння матеріалу як під час вивчення його у групі, так і при самостійному навчанні. Розділи (sections) I, III, IV, V, VI − містять по два підрозділи (units), розділ II − три підрозділи, розділи VII, VIII − по одному підрозділу. У кожному підрозділі − по декілька текстів, які супроводжуються глосаріями та різними типами вправ, метою яких є полегшення роботи з текстами, активізація лексики, розвиток усного мовлення за професійним спрямуванням. Значна увага приділяється такому прийому роботи як співвіднесення/зіставлення, який полягає у розпізнаванні і зіставленні елементів, які співвідносяться один з одним, наприклад: термін і його визначення, початок і кінець речення, слово чи термін англійською мовою і його еквівалент українською мовою. Також пропонуються завдання, що містять запитання, за допомогою яких перевіряється розуміння змісту тексту і надається можливість обговорення проблем. Наступне завдання − на зворотний переклад речень на основі тексту з української на англійську мову. Деякі підрозділи містять додаткову лексику, що сприяє розширенню словникового запасу, а також завдання на заповнення пропусків, в основі якого лежить методика доповнення або відтворення мовних елементів, яких бракує. Особливу увагу слід звернути на розділ VI − Business Documentstion. Він містить інформацію про структуру різних типів документів (ділових листів, пам’ятних записок, протоколів, звітів, транспортної документації, контрактів) а також зразки цих документів для читання та перекладу та систему завдань для закріплення теми. У результаті засвоєння навчального матеріалу, викладеного в навчальному посібнику «Professional English. English for Business Communication», студент повинен знати професійну лексику, уміти читати тексти згідно з фонетичними правилами, перекладати тексти з англійської на українську і з української на англійську, володіти технікою перекладу, вести бесіду, складати діалоги, уміти поставити запитання, доповнити висловлення, довести свою точку зору. Знання та уміння, отримані під час засвоєння матеріалу, викладеного в навчальному посібнику, можуть бути використані для вивчення більшості дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця. Матеріал посібника пов’язаний з іншими дисциплінами, що викладаються за навчальним планом спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Серед них такі дисципліни, як «Лінгвістичні основи документознавства», «Діловодство», «Електронний документообіг», «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Інформаційна діяльність», « Документне забезпечення діяльності організацій», «Захист інформації», «Етика і психологія ділового спілкування», «Адміністративне трудове право», «Основи охорони праці».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18310
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники НПП кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник для документознавців Вакуленко 01.04.2011.doc169 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.