Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18478
Title: Аеропорти як первінні засоби формирования аеротрополисів
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
містобудування
аеротрополис
місто-аеропорт
аэропорт
градостроительство
аэротрополис
город-аэропорт
airport
Issue Date: Mar-2016
Publisher: НАУ
Citation: Агєєва, Г. М. Аеропорти як первінні засоби формирования аеротрополисів/ Г. М. Агєєва// Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу "Архітектура. Будівництво. Дизайн", 15-18 березня 2016 р., Київ, Україна. - К.: НАУ, 2016. - С.4-5.
Abstract: Розвиток інфраструктури більшості великих та надвеликих аеропортів, групування комерційних об’єктів навколо аеропортів, вздовж автомобільних та залізничних шляхів сполучення між аеропортом і містом, сприятимуть формуванню нового штучно створеного населеного середовища - аеротрополіса. З часом саме це середовище набуває ознак міського поселення та потребує відповідного правового регулювання.
Развитие инфраструктуры большинства крупных и очень крупных аэропортов, группирование коммерческих объектов вокруг аэропортов, вдоль автомобильных и железнодорожных путей сообщения между городом и аэропортом, благоприятствуют формированию нового искусственно созданной населенной среды - аэроторополиса. С течением времени именно эта среда приобретает признаки городского поселения и требует соответствующего правового регулирования.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18478
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-5-Агєєва.pdf4-5-Агєєва-тези487.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.