Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20859
Title: Компетентнісний підхід до фізичного виховання студентів-майбутніх авіафахівців.
Authors: Оргєєва, Світлана Володимирівна
Keywords: фізичне виховання
майбутні авіафахівці
Issue Date: 20-Mar-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, 2014
Citation: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2014 р. / За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2014. – С. 111.
Abstract: Підвищення якості освіти є актуальною проблемою сучасної України. Інтегрування освітньої системи до європейського освітнього простору визначило протиріччя між, звичним традиційним підходом до підготовки фахівців у вищій школі, суть якого полягає у формуванні знань, умінь і навичок, та принципово новими парадигмами вищої освіти CBE (Competence – basededucation), принципами Болонського процесу, основаними на формуванні у студентів певних компетенцій та діагностуванні рівня компетентностей фахівців-випускників ВНЗ як результату вищої освіти.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20859
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовкиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.