Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21057
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Композиція" (РБ-5-6.060102/15)
Other Titles: Сomposition
Композиция
Authors: Дриженко Віталій Іванович
Drizhenko Vitaly
Дриженко Виталий Иванович
Лисюк Ірина Андріївна
Lysiuk Irina
Лисюк Ирина Андреевна
Keywords: архітектурні елементи
інтер'єр
містобудівни утворення
композиція
architectural elements
interior
urban planning education
composition
архитектурные элементы
интерьер
градостроительные образования
композиция
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є нормативною базовою дисципліною у процесі навчання архітектора. Визначальним завданням дисципліни є розвиток у студентів композиційного мислення. На базі здобутих знань та навичок в результаті вивчення дисципліни фахівець зможе вирішувати усі необхідні задачі при створенні архітектурного проекту. Метою викладання дисципліни є забезпечення студента знаннями основних засад композиції, її категорій та засобів з метою використання цих знань в проектуванні окремих архітектурних елементів, інтер'єрів, будівель, споруд та містобудівних утворень.
This discipline is the normative basis for discipline in the learning process of the architect. The defining task of the discipline is to develop students ' compositional thinking. On the basis of acquired knowledge and skills as a result of studying the discipline specialist will be able to solve all the necessary tasks when creating an architectural project. The purpose of discipline is to provide the student with knowledge of basic principles of composition, its categories and funds with the aim of using this knowledge in the design of individual architectural elements, interiors, buildings and urban formations
Данная дисциплина является нормативной базовой дисциплиной в процессе обучения архитектора. Определяющей задачей дисциплины является развитие у студентов композиционного мышления. На базе полученных знаний и навыков в результате изучения дисциплины специалист сможет решать все необходимые задачи при создании архитектурного проекта. Целью изучения дисциплины является обеспечение студента знаниями основных принципов композиции, ее категорий и средств с целью использования этих знаний в проектировании отдельных архитектурных элементов, интерьеров, зданий, сооружений и градостроительных образований
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21057
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-НП-Композиція.pdfНавчальна програма навчальної дисципліни "Композіція"3.4 MBAdobe PDFView/Open
2015-РНП-Композиція.pdfРобоча програма навчальної дисципліни "Композіція"6.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.