Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21100
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Other Titles: Методичні рекомендації
Authors: Захарчук, Наталія Василівна
Keywords: Міжкультурна комунікація, майбутні екологи, професійне спілкування
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Citation: УДК 378.147:504:009(076.5)
Abstract: В період поглиблення процесів європейської інтеграції та глобалізації Україна має нагальні проблеми в різних сферах діяльності. З розширенням зовнішньоекономічних зв’язків, підвищенням конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці, адаптацією власного суспільного досвіду до світового перед нашою країною постали питання охорони довкілля, екологічної стабільності навколишнього середовища як в самій державі, так і за її межами. Розв’язання цього завдання потребує певних змін у системі освіти та вихованні молоді. За таких обставин вимоги до фахової підготовки майбутніх спеціалістів інженерно-технологічного профілю зростають, оскільки для вирішення глобальних екологічних проблем і для поліпшення стану природного середовища необхідно опанувати мистецтво комунікації з представниками різних держав, національностей, культур, бути готовими стати учасниками міжкультурних контактів. Для цього потрібно не лише володіти мовленнєвими та немовленнєвими засобами взаємодії, але й знати культурні особливості тих чи інших народів. Причина цього – перетворення культури із розвитком цивілізації як основи формування особистості на засіб становлення в молодої людини суспільних та національних цінностей, міжнародного співробітництва. Сьогодні важко знайти хоча б одну галузь діяльності, яка не зазнала впливу культур інших етнічних спільностей та народів. Тому метою професійної підготовки спеціалістів екологічної сфери є спрямованість на формування системи гуманістичних цінностей, підготовка студентів до здійснення міжнародної професійної взаємодії, забезпечення можливості конструктивної міжкультурної комунікації майбутніх спеціалістів технічного профілю з іноземними колегами. Провідною ідеєю стає необхідність володіння міжкультурною компетенцією майбутніми фахівцями, посилення ролі гуманітарних предметів, які викладаються у вищій школі. Працюючи з поданим матеріалом, кожен може долучитись до процесу формування готовності до міжкультурної комунікації. Методичні рекомендації допоможуть педагогам не лише покращити рівень фахової підготовки майбутніх спеціалістів екологічної сфери, але й на творчому рівні впроваджувати комунікативні технології в навчально-виховний процес вищих технічних навчальних закладів.
Description: У методичних рекомендаціях розглядаються особливості формування готовності майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, разом з тим відображені результати педагогічних досліджень з даної проблеми. Подано аналіз дидактичних умов, стану сформованості, функціональних та структурних компонентів підготовки студентів-екологів до міжкультурної комунікації. Запропоновано модель та методику формування готовності майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, різних категорій педагогічних працівників.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21100
Appears in Collections:Наукові видання кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підготовка_майбутніх_екологів_до_міжкультурної_комунікації.PDFМетодичні рекомендації689.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.