Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21574
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Теорія перекладу"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Theory of translation"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Теория перевода"
Authors: Єнчева, Галина Григорівна
Yencheva, Halyna
Енчева, Галина Григорьевна
Keywords: переклад
перекладознавство
теорія перекладу
лінгвістична теорія перекладу
теорія перекладу і лінгвістика
вступ до теорії перекладу
перевод
переводоведение
теория перевода
лингвистическая теория перевода
теория перевода и лингвистика
введение к теории перевода
translation
translation studies
theory of translation
linguistic theory of translation
theory of translation and linguistics
introduction to translation theory
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна Теорія перекладу покликана навчити студентів теорії перекладу та застосувати отримані теоретичні знання у практичній роботі. У теоретичній частині розглядаються основні постулати теорії перекладу та їх застосування до аналізу тексту та визначення проблем перекладу. Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі та допомагає студентам оволодіти технікою письмового перекладу. Курс висвітлює такі теоретичні питання, як еквівалентність у перекладі, види еквівалентості, процес перекладу, прагматика перекладу, основні види перекладу, прийоми перекладу, лексико-граматичні аспекти перекладу.
The course Theory of translation is designed to teach students the theory of translation and to apply their theoretical knowledge to practical work. The theoretical part discusses the basic postulates of the translation theory and their application to text analysis and identification of translation problems. It is targeted to the audience of 3-year students, and helps students master the techniques of written translation. The course is focused on such issues as equivalence in translation, types of equivalents, aspects of translation process, pragmatics of translation, main types of translation, techniques of translation, lexical and grammatical aspects of translation which are emphasized in the course.
Курс «Теория перевода» предназначен для обучения студентов теории перевода и применения их теоретических знаний в практической работе. В теоретической части обсуждаются основные постулаты теории перевода и их применение к анализу текста и выявлению проблем перевода. Он рассчитан на аудиторию студентов 3-х курсов и помогает студентам овладеть техникой письменного перевода. Курс сфокусирован на таких вопросах, как эквивалентность в переводе, типы эквивалентов, аспекты процесса перевода, прагматика перевода, основные типы перевода, методы перевода, лексические и грамматические аспекты перевода.
Description: Складова комплексу: 1. Робоча програма; 2. Конспект лекцій; 3 Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання; 4 Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу; 5 Тести з дисципліни; 6. Модульні контрольні роботи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21574
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.