Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21849
Title: Еволюція адміністративного права України
Other Titles: UKRAINIAN ADMINISTRATIVE LAW EVOLUTION
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: Адміністративне право,
управління,
виконавча влада,
поліцейське право,
поліція,
адміністративна реформа
соціальне управління.
Issue Date: 2016
Publisher: Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 2. vydání. S. 121-125.
Abstract: Стаття присвячена аналізу основних етапів становлення та розвитку адміністративного права України. Основна увага сконцентрована на розгляді проблеми функціонування даної галузі права щодо правового забезпечення управлінських відносин між державою і суспільством. Особливо це стосується радянського адміністративного права, яке було інструментом правової регламентації командно-адміністративної системи. В ході дослідження авторами з’ясовано особливості змін у системі адміністративного законодавства в результаті реформування соціально-політичної та економічної сфер суспільного життя. Результатом наукового пошуку стало виокремлення основних ознак вітчизняного адміністративного права на сучасному етапі розвитку та внесення пропозицій для підвищення його ефективності з метою забезпечення належного рівня реалізації публічних інтересів в процесі публічного управління.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21849
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бородін_Шапенко.PDF371.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.