Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22359
Title: Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності
Authors: Гончаренко, Андрій Вікторович
Keywords: процес експлуатації
Issue Date: 21-Sep-2016
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Гончаренко А.В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А.В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.
Abstract: Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет. Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена розробці методів оптимального керування безпечною експлуатацією активних транспортних систем на основі застосування результатів математичного моделювання функціонування складних систем в умовах багатоальтернативності та за наявності можливих конфліктів із залученням постульованого у суб’єктивному аналізі принципу максимуму суб’єктивної ентропії. Розроблено теоретичні показники визначеності/невизначеності переваг суб’єктів, котрі на відміну від ентропії традиційного виду вказують на спрямування індивідуальних переваг, а також є більш зручними інструментами дослідження та мірами визначеності/невизначеності переваг через відносність їхніх величин та знак спрямованості тієї визначеності/невизначеності. Розроблено узагальнюючі моделі, що віддзеркалюють принципову залежність між індивідуальними перевагами суб’єктів, які є активними елементами систем експлуатаційного керування, та об’єктивними функціями ефективності та безпеки для випадків дискретних, а також неперервних альтернатив. Розроблено комплексні техніко-економіко-соціальні критерії керування експлуатацією та ремонтом транспортних засобів, які в явному вигляді враховують наявну багатоальтернативність та можливу конфліктність експлуатаційних ситуацій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22359
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharenko_Autoref_full.docАвтореферат1.52 MBMicrosoft WordView/Open
Goncharenko_diss_full.docДисертація8.5 MBMicrosoft WordView/Open
Oponent_Panin .pdfВідгук1.53 MBAdobe PDFView/Open
Oponent_Epifanov.pdfВідгук4.37 MBAdobe PDFView/Open
Oponent_Kovalenko.pdfВідгук5.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.