Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24105
Title: Дидактичні умови здійснення допрофесійної підготовки старшокласників
Other Titles: Дидактические условия осуществления допрофессиональной подготовки старшеклассников
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Технологія, допрофесійна підготовка, добір і структурування змісту знань, профільне навчання, дидактичні умови, спецкурси, критерії допрофесійної підготовки.
Технология, допрофессиональная подготовка, подбор и структурирование содержания знаний, профильное обучение, дидактические условия, спецкурсы, критерии допрофессиональной подготовки.
Issue Date: 25-Dec-2004
Publisher: «Преса України», м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П Дидактичні умови здійснення допрофесійної підготовки старшокласників / Н. П. Муранова // Рідна школа. – 2004. – № 12 (899). – С. 14–17.
Abstract: Обґрунтовано дидактичні умови для застосування технології допрофесійної підготовки старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі, що забезпечують її результативність і сприяють реалізації змістового, процесуального, когнітивно-операційного, мотиваційного компонентів визначеної технології.
Обоснованы дидактические условия для применения технологии допрофессиональной подготовки старшеклассников к обучению в высшем учебном заведении, которые обеспечивают ее результативность и способствуют реализации содержательного, процессуального, когнитивно-операционного, мотивационного компонентов такой технологии.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24105
ISSN: 0131-6788
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дидактичні умови здійснення ДП старшокласників.pdfМуранова Н. П. Основна стаття4.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.