Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24284
Title: Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників
Other Titles: Отечественный образовательный опыт и современная допрофессиональная подготовка старшеклассников
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Допрофесійна підготовка, старшокласники, довузівська підготовка, профорієнтаційна робота, вибір майбутньої професії, періодизація допрофесійної підготовки.
Допрофессиональная подготовка, старшеклассники, довузовская подготовка, профориентационная работа, выбор будущей профессии, периодизация допрофессиональной подготовки.
Issue Date: 29-Oct-2004
Publisher: Видавництво «Преса України», м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників / Н. П. Муранова // Рідна школа. – 2004. – № 11 (898). – С. 62–65.
Abstract: Проаналізовано проблему вітчизняного (Україна) досвіду допрофесійної підготовки старшокласників у ретроспективі теорії і практики. Проведено аналіз дослідження вченими проблеми допрофесійної підготовки. Розглянуто можливість екстраполяції вітчизняного досвіду в сучасну теорію і практику допрофесійної підготовки. Охарактеризовано особливості чотирьох історичних періодів розвитку проблеми допрофесійної підготовки старшокласників, пов’язаних з логікою діалектичного розвитку суспільних явищ, що знайшло відображення у структурі, формах та змісті допрофесійної підготовки.
Проанализирована проблема отечественного (Украина) опыта допрофессиональной подготовки старшеклассников в ретроспективе теории и практики. Проведен анализ исследования учеными проблемы допрофессиональной подготовки. Рассмотрена возможность экстраполяции отечественного опыта в современную теорию и практику допрофессиональной подготовки. Охарактеризованы особенности четырех исторических периодов развития проблемы допрофессиональной подготовки старшеклассников, связанных с логикой диалектического развития общественных явлений, что нашло отражение в структуре, формах и содержании допрофессиональной подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24284
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вітчизняний освітній досвід і сучасна ДП старшок. .pdfМуранова Н. П. Основна стаття1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.