Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАгєєва Галина Миколаївна-
dc.contributor.authorАгеева Галина Николаевна-
dc.contributor.authorAgieieva Galyna-
dc.date.accessioned2017-01-19T12:05:16Z-
dc.date.available2017-01-19T12:05:16Z-
dc.date.issued2013-11-
dc.identifier.citationАгєєва, Г. М. Аналіз конструктивних рішень утеплення житлового будинку / Г. М. Агєєва // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2013. - №11 (117). - С.30-34.uk_UA
dc.identifier.issn2218-1849-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24288-
dc.identifier.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ecee_2013_11_5-
dc.description1. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель [Текст]. – На заміну СНиП ІІ-3-79. – Чинні від 2007-04-01. – К.: Мінбуд України, 2006. – 65 с. 2. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель. Зміна №1 [Текст]// Інформаційний бюлетень МРУ. – № 5. – 2013. – С. 3–11. [ Чинна від 2013–07–01] 3. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективі: Довідник// НДІпроектреконструкція, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU), 2006. – 144 с. 4. Реконструкція житлового будинку, вул. Свердлова, 59, м. Бердичів [Текст]/ Реконструкція житла. – Вип.9. – 2008. – С. 432–433. 5. Агєєва, Г. М. Підвищення енергетичної ефективності житлового будинку – пріоритетне завдання реконструкції [Текст]/ Г. М. Агєєва, Н. В. Марченко // Энергосбережение • Энергетика • Энергоаудит. – Харков, 2010. – № 9 (79), сентябрь 2010. – С. 9–15. 6. Проектирование теплоизоляционной оболочки по максимально допустимым удельным теплопотерям здания [Текст]/ Н. В. Тимофеев, С. А. Сахновская. – Реконструкція житла. – Вип.12. – 2011. – С. 149–155. 7. Принципові технічні рішення термореконструкції фасадів житлових будинків 1960–1995 р.р. забудови [Текст]/ НДІБК. – К., 2012. – 50 с. 8. Онищук, Г. І. Енергозбереження у житловій сфері як об’єкт науково-технічного супроводу: десятирічний досвід роботи / Г. І. Онищук, Г. М.Агєєва // Реконструкція житла. – Вип. 9. – 2008. – С. 217–228. 9. ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будівель і споруд. Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації [Текст]. – Чинні від 2009-07-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с.-
dc.description.abstractНаведені результати теоретичних досліджень низки конструктивних заходів з теплової ізоляції, які реалізуються під час проектування реконструкції великопанельного п’ятиповерхового житлового будинку.uk_UA
dc.description.abstractПредставлены результаты теоретических исследований ряда конструктивных мероприятий по тепловой изоляции, которые реализуются в процессе проектирования реконструкции крупнопанельного пятиэтажного жилого здания.uk_UA
dc.description.abstractThe paper presents the results of theoretical research of a number of design measures for heat insulation implemented in the process of redesigning of a large-panel fi ve-storeyed residential building.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХарків: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk_UA
dc.subjectжитлові будинкиuk_UA
dc.subjectтеплова ізоляціяuk_UA
dc.subjectжилые зданияuk_UA
dc.subjectтепловая изоляцияuk_UA
dc.subjectresidential buildinguk_UA
dc.subjectthe process of redesigning of a large-panel fi ve-storeyeduk_UA
dc.titleАналіз конструктивних рішень утеплення житлового будинкуuk_UA
dc.title.alternativeАнализ конструктивных решений утепления жилого зданияuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of desing solutions for residential building heat insulationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc69.059:699.86+620.004.18-
dc.specialitye-ISSN 2313-8890uk_UA
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-2013-22366-36275-1-SM (2).pdfAG-2013-Основная статья294.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.