Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24292
Title: Доуніверситеська фізико-математична підготовка старшокласників до навчання в технічному університеті як наукова категорія
Other Titles: Доуниверситетская физико-математическая подготовка старшеклассников к обучению в техническом университете как научная категория
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Доуніверситетська підготовка, фізико-математична підготовка, технічний університет, професійний інтерес.
Доуниверситетская подготовка, физико-математическая подготовка, технический университет, профессиональный интерес.
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Доуніверситеська фізико-математична підготовка старшокласників до навчання в технічному університеті як наукова категорія / Н. П. Муранова // Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення вступу у ВНЗ : VІІІ Міжрегіонал. семінар, 26 квіт. 2013 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2013. – С. 111–116.
Abstract: Здійснено теоретичний аналіз категорії «доуніверситетська фізико-математична підготовка старшокласників». З’ясовано його провідні функції у здійсненні доуніверситетської підготовки з урахуванням специфіки технічного університету. Обґрунтовано характерні риси, ознаки доуніверситетської підготовки; представлено досвід Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету у формуванні професійного інтересу старшокласників у процесі їх фізико-математичної підготовки.
Осуществлен теоретический анализ категории «дониверситетская физико-математическая подготовка старшеклассников». Выяснено его ведущие функции по осуществлению доуниверситетской подготовки с учетом специфики технического университета. Обосновано характерные черты, признаки доуниверситетской подготовки; представлен опыт Института доуниверситетской подготовки Национального авиационного университета в формировании профессионального интереса старшеклассников в процессе их физико-математической подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24292
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДФМ підгот. старш. до навч. в ТУ як наук. категорія.pdfМатеріали семінару1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.