Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24485
Title: English for Technical University Teachers
Other Titles: Англійська мова для викладачів технічних університетів
Английский язык для преподавателей технических университетов
Authors: Акмалдінова, Олександра Миколаївна
Акмалдинова, Александра Николаевна
Бугайов, Олександр Євгенович
Бугаёв, Александр Евгеньевич
Карпенко, Маргарита Веніамінівна
Карпенко, Маргарита Вениаминовна
Виноградова, Ірина Валентинівна
Виноградова, Ирина Валентиновна
Ткаченко, Світлана Іванівна
Ткаченко, Светлана Ивановна
Юрченко, Світлана Олександрівна
Юрченко, Светлана Александровна
Keywords: Навчальна діяльність, стратегія навчання, стиль викладання, неформальне спілкування, процес абстрагування, розвивати цікавість, роль мови у мисленні, освітній процес, професійна мобільність, методи навчання, візуальне представлення, вводити нову термінологію.
Учебная деятельность, стратегия обучения, стиль преподавания, неформальное общение, процесс абстрагирования, развивать любознательность, роль языка в мышлении, образовательный процесс, профессиональная мобильность, методы обучения, визуальное представление, вводить новую терминологию.
Issue Date: 14-Sep-2005
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: English for Technical University Teachers : [навч. посіб.] / О. М. Акмалдінова, О. Є. Бугайов, М. В. Карпенко, І. В. Виноградова, С. І. Ткаченко, С. О. Юрченко. – К. : НАУ, 2005. – 252 с.
Abstract: Посібник містить матеріали оригінальних англомовних видань за тематикою: англійська мова професійного призначення, ідіоматична англійська, британський і американський варіанти англійської мови, академічна діяльність, система освіти у провідних країнах світу, особливості «хай-тек» термінології, а також вправи різного характеру: аналітичні, тренувальні, творчі, лексичні. До кожного тематичного блоку подано словник, що значно полегшує переклад текстів. Призначений для викладачів, що працюють за програмою англомовного проекту, може бути використаний усіма бажаючими поглибити знання англійської мови.
Пособие содержит материалы оригинальных англоязычных изданий по тематике: английский язык профессионального назначения, идиоматический английский, британский и американский варианты английского языка, академическая деятельность, система образования в ведущих странах мира, особенности «хай-тек» терминологии, а также упражнения разного характера: аналитические, тренировочные, творческие, лексические. К каждому тематическому блоку подается словарь, что значительно облегчает перевод текстов. Предназначено для преподавателей, работающих по программе англоязычного проекта, может быть использовано всеми желающими углубить знания английского языка.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24485
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English for Technical University Teachers [навч. посіб.].pdfНавчальний посібник1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.