Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24546
Title: Новий підхід до методики профорієнтації
Other Titles: Новый подход к методики профориентации
A New Approach to Career Guidance Procedure
Authors: Колчунов, Володимир Іванович
Колчунов, Владимир Иванович
Kolchunov, Volodymyr
Keywords: Профорієнтація, вибір професії, якості характеру, здібності, абітурієнт, курси.
Профориентация, выбор профессии, качества характера, способности, абитуриент, курсы.
Career guidance, choosing a career, character features, abilities, university entrant, courses.
Issue Date: 17-Feb-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Колчунов В. І. Новий підхід до методики профорієнтації / В. І. Колчунов // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : Матер. І Всеукр. наук. практ. конф., 28 трав. 2015 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2016. – С. 103–117.
Abstract: У статті розглянуто новий підхід до методики проведення профорієнтації, що полягає у розвитку здібностей, нахилів, особливостях характеру, мотивах вибору, а також фізичному стані здоров’я.
В статье рассмотрен новый подход к методике проведения профориентации, который заключается в развитии способностей, склонностей, особенностях характера, мотивах выбора, а также физическом состоянии здоровья.
A new approach to career-guidance methods is considered in the article. It lies in the development of a person’s abilities, aptitudes, character features, choice motives, and physical health.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24546
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Новий підхід до методики профорієнтації.pdfМатеріали конференції2.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.