Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24667
Title: Геометрія
Other Titles: Геометрия
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Бевз, Валентина Григорівна
Бевз, Валентина Григорьевна
Баришовець, Петро Павлович
Баришовец, Петр Павлович
Issue Date: 11-Nov-2008
Publisher: Книжкове видавництво Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна
Citation: Геометрія : навч. посіб. / Муранова Н. П., Бевз В. Г., Баришовець П. П. – К. : Книж. вид во НАУ, 2008. – 176 с.
Abstract: Посібник створено для навчальної роботи з геометрії на підготовчих курсах. У ньому розглянуто властивості основних геометричних фігур на площині та у просторі, зокрема питання вимірювання площ та об’ємів. На початку наведені означення найпростіших фігур та аксіоми планіметрії. Теоретичний матеріал викладено просто й доступно, із необхідним рівнем строгості. Більшість теорем подано з доведенням, для решти намічено ідею доведення. Посібник містить достатньо кількість вправ, які можна використати під час самостійної роботи слухачів, так і під час роботи з викладачем.
Пособие создано для учебной работы по геометрии на подготовительных курсах. В нем рассмотрены свойства основных геометрических фигур на плоскости и в пространстве, в частности вопросы измерения площадей и объемов. В начале приведены определения простых фигур и аксиомы планиметрии. Теоретический материал изложен просто и доступно, с необходимым уровнем строгости. Большинство теорем подано с доказательством, для остальных намечено идею доказательства. Пособие содержит достаточное количество упражнений, которые можно использовать во время самостоятельной работы слушателей, так и во время работы с преподавателем.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24667
ISSN: 966-598-372-5
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Геометрія.pdfНавчальний посібник7.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.