Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24670
Title: Компетентністний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти
Other Titles: Компетентностный подход к изучению физики в системе непрерывного образования
Authors: Матвієвська, Галина Іванівна
Матвиевская, Галина Ивановна
Keywords: Компетентністний підхід, основні компетентності, фізика.
Компетентностный подход, основные компетентности, физика.
Issue Date: 1-Dec-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Матвієвська Г. І. Компетентністний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти/ Г. І. Матвієвська // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : Матер. ІX міжрегіонального семінару, 14 груд. 2014 р., м. Київ : зб. наук. пр. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2014. – С. 136–143.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність компетентнісного підходу з точки зору новітніх тенденцій розвитку вітчизняної освіти. Показано особливості компетентнісного зорієнтованого вивчення курсу фізики та наведено способи його реалізації.
В статье обоснована необходимость компетентностного подхода с точки зрения новейших тенденций развития отечественного образования. Показаны особенности компетентностного ориентированного изучения курса физики и приведены способы его реализации.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24670
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Компетентнійстний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти.pdfМатеріали семінару7.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.