Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24671
Title: Шляхи розв’язання проблеми підготовки слухачів підготовчих курсів з математики в контексті неперервної освіти «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»
Other Titles: Пути решения проблемы подготовки слушателей подготовительных курсов по математике в контексте непрерывного образования «общеобразовательное учебное заведение – доуниверситетская подготовка – высшее учебное заведение»
Authors: Нестеренко, Любов Іванівна
Нестеренко, Любовь Ивановна
Keywords: Підготовчі курси, шкільна програма з математики, університетська програма з математики, підготовка слухачів, неперервна освіта, профорієнтаційна робота.
Подготовительные курсы, школьная программа по математике, университетская программа по математике, подготовка слушателей, непрерывное образование, профориентационная работа.
Issue Date: 1-Dec-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Нестеренко Л. І. Шляхи розв’язання проблеми підготовки слухачів підготовчих курсів з математики в контексті неперервної освіти «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» / Л. І. Нестеренко // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : Матер. ІX міжрегіонального семінару, 14 груд. 2014 р., м. Київ : зб. наук. пр. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2014. – С. 187–190.
Abstract: У сучасній освіті особливо актуальним питанням є створення системи неперервної підготовки фахівців. У статті розглядаються стан та проблеми неперервної підготовки слухачів підготовчих курсів з математики.
В современном образовании особенно актуальным вопросом является создание системы непрерывной подготовки специалистов. В статье рассматриваются состояние и проблемы непрерывной подготовки слушателей подготовительных курсов по математике.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24671
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шляхи розвязання проблеми підготовки слухачів.pdfМатеріали семінару3.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.