Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24758
Title: Про методику чисельного розв'язку обернених нелінійних задач формозміни тонких композитних оболонок обертання
Other Titles: О методике численного решения нелинейных обратных задач формоизменения тонких композитных оболочек вращения
Authors: Максимюк, Володимир Ананійович
Максимюк, Владимир Ананьевич
Тарасюк, Василь Степанович
Тарасюк, Василий Степанович
Чернишенко, Іван Семенович
Чернышенко, Иван Семенович
Keywords: Ортотропні оболонки, обернені задачі формозміни, осесиметричні задачі деформування.
Ортотропные оболочки, обратные задачи формоизменения, осесимметричные задачи деформирования.
Issue Date: Apr-2014
Publisher: м. Дніпропетровськ, Україна
Citation: Про методику чисельного розв’язку обернених нелінійних задач формозміни тонких композитних оболонок обертання / В. А. Максимюк, В.С. Тарасюк, І. С. Чернишенко // Математичні проблеми технічної механіки – 2014 : Міжнародна наукова конференція, 14–17 квітня, 2014р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 28.
Abstract: Приведені основні співвідношення геометрично нелінійної теорії тонких оболонок у квадратичному наближенні та викладена методика чисельного розвязку нелінійних задач.
Приведены основные соотношения геометрически нелинейной теории тонких оболочек в квадратичном приближении и изложена методика численного решения нелинейных задач.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24758
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.